Działaność

ARTEO MED SERVICE świadczy usługi: montażowe, instalacyjne, serwisowe a także „Project Management” dla producentów diagnostycznej aparatury medycznej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie usług serwisowych i montażowych, a nasi pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje techniczne potwierdzone certyfikatami producentów. Prowadzimy także prace adaptacyjne i dostosowawcze, a obecnie wprowadzamy również ofertę innowacyjnej usługi w zakresie wykonywania systemowych konstrukcji wsporczych dla urządzeń do diagnostyki obrazowej.

W przypadku przygotowania obiektu do montażu ze strony Klienta i powstałej potrzeby gotowi jesteśmy do podejmowania konkretnych i natychmiastowych działań, a naszym mottem jest jak najszybsze i jak najskuteczniejsze spełnienie potrzeb klienta w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej usługi prowadzącej do uzyskania pełnej satysfakcji. 

Nasz zespół instalatorów posiada bardzo duże doświadczenie związane z instalacjami urządzeń do diagnostyki obrazowej znanych na rynku międzynarodowych firm. Jest to ponad 50 instalacji angiografów oraz aparatów rentgenowskich w kraju jak i za granicą. Prace instalacyjne prowadzone są zgodnie z wytycznymi producenta i finalizowane wymaganymi pomiarami oraz testami umożliwiającymi przekazanie urządzenia do pracy klinicznej. Prace prowadzone są z użyciem niezbędnych narzędzi oraz zalecanych instrumentów pomiarowych jak i szeroko rozumianą kulturą techniczną oraz estetyką. Nasze kwalifikacje poparte są szkoleniami w centrach szkoleniowych

Jesteśmy firmą o dużej elastyczności w dostosowywaniu się do zróżnicowanych i dynamicznie zmieniających się potrzeb, zarządzaną przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zarządcze z zakresu budownictwa medycznego i medycyny.

Podkonstrukcja sufitowa : korzyści płynące z systemowej konstrukcji wsporczej:

  • zunifikowany projekt dostosowany do rozwiązań technologicznych danej firmy  pozwala maksymalnie skrócić czas przygotowania oraz adaptacji projektu 
  • prefabrykowane elementy pozwalają na przystąpienie do realizacji już w ciągu 48 godzin
  • łatwość modyfikacji konstrukcji już „trakcie” realizacji
  • możliwość rozbudowania konstrukcji o dodatkowe elementy wsporcze dla płyt montażowych kolumn lamp zabiegowych oraz osłon radiologicznych, skrzyń rozprężnych nawiewu laminarnego, tras kablowych, ciągów gazów medycznych itp.
  • wszystkie metalowe elementy systemu zabezpieczone przed korozją – ocynkowanie
  • estetyczne wykończenie od strony sufitu białą listwą
  • w przypadku braku możliwości zakotwiczenia się bezpośrednio do stropu (brak zapewnionej nośności stropu w projekcie) firma Arteo Med Service przeprowadza wymagana adaptację w zależności od lokalnych warunków technicznych

Serwis medyczny:

W roku 2018 rozpoczęliśmy współpracę z zakresu serwisowania aparatury medycznej Philips oaz Volcano, oraz wykonywaniu napraw bieżących oraz przeglądów okresowych zgodnie ze standardami producenta